Handelsbetingelser

af

Handelsbetingelser

Nedenfor kan du finde de generelle vilkår for handel med CphAstro ApS. Vi opfordrer til, at du læser dem grundigt igennem, inden du gennemfører et køb.

1. Anvendelse

Disse handelsbetingelser (herefter kaldet “betingelserne”) gælder for alle produkter, der bliver solgt på cphastro.com (herefter kaldet “hjemmesiden”) af CphAstro ApS (herefter kaldet “virksomheden”), som brugere heraf (herefter kaldet “brugere”) måtte købe.

2. Generelle oplysninger

CphAstro ApS Hyldemorvej 31 9230 Svenstrup J CVR nr.: 42053406 Telefon: +45 9340 3105 Email: [email protected]

3. Produkter

De horoskoper, der bliver solgt fra hjemmesiden er afhængige af brugerens input og valg, hvorfor eventuelle fejl i brugerens input eller valg ikke er virksomhedens ansvar. Brugeren kan dog altid ved henvendelse til virksomheden få ændret en fejlindtastning.

4. Priser og betaling

Alle priser på hjemmesiden er i danske kroner (DKK) og er inklusiv moms.

Når du gennemfører et køb på hjemmesiden, vil beløbet blive trukket på dit kreditkort samme dag.

Hjemmesiden modtager betaling fra Visa og Mastercard. Virksomheden betaler det gebyr, der opkræves af betalingsindløseren (dem der formidler betaling over kreditkort). Brugeren betaler selv eventuelle andre gebyrer, som egen kortudsteder derudover måtte opkræve.

5. Levering

Når brugeren har gennemført en betaling, vil vedkommende få tilsendt produktet på e-mail som PDF-fil indenfor 1 time.

6. Reklamation og fortrydelsesret

Alle brugere er inden for 14 dage efter deres køb berettiget til fuld returret, hvis et produkt ikke måtte leve op til deres forventninger. Du kan gøre brug af tilfredshedsgarantien ved at kontakte virksomheden på [email protected]

7. Lovvalg og værneting

Enhver tvist, der udspringer af dit køb hos virksomheden eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelsers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Københavns Byret.

8. Oplysning om klagemuligheder

En klage over køb foretaget hos virksomheden kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse.

9. Ugyldighed

Såfremt en bestemmelse i denne aftale skulle blive erklæret ugyldig eller umulig at håndhæve, vil en sådan bestemmelse ikke på nogen måde have indflydelse på, ugyldiggøre eller forhindre håndhævelse af de resterende bestemmelser i aftalen, og anvendelsen af denne bestemmelse skal håndhæves idet omfang, lovgivningen tillader det.

10. Immaterielle rettigheder

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med virksomhedens udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører virksomheden.

11. Andre bestemmelser

Virksomheden tager forbehold for tryk- og prisfejl både i disse handelsbetingelser og på hjemmesiden.

Virksomheden er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for virksomhedens kontrol.

 

Gældende fra 11. april 2022.